Odabir i priprema zemljišta

Priprema i odabir terena za sadnju lešnika

priprema zemljista sadnja sadnica lesnika
Pripremljeno zemljište

– Za podizanje zasada leske (lesnika) odlučujete se tek pošto se dobro analiziraju zemljišni, klimatski, ekonomski i drugi faktori koji imaju uticaja na uspešnost proizvodnje. Što se zemljišnih i klimatskih uslova tiče za sadnice lesnika ne treba biti neka zatvorena dolina zbog oprašivanja pomoću vetra već tereni koji su izloženi povetarcu.

Najpogodniji su blagi nagibi sa prosečnim godišnjim padavinama. Zemljište bi trebalo biti pripremljeno najkasnije do kraja septembra. Zemljište se priprema tako što se prvenstveno očisti od sljama i korova i posle toga poravnati.

Tako pripremljeno zemljište onda treba nađubriti mineralnim đubrivom i preorati na dubini oko 50cm. Jedna od prednosti sadnica lesnika je i to da se moze gajiti i na većim nadmorskim visinama.

kao po kap
kao po kap

Sadnice lesnika se uz pomoć današnje tehnologije mnogo lakše podižu čak i na mestima koje ne odgovaraju gorenavedenim uslovima. Sistemi kao što su kap po kap, sve bolja i kvalitetnija mineralna đubriva, savremene poljoprivredne mašine mnogo bolje pripremaju i održavaju zemljište za sadnice lesnika nego nekad.