Bolesti sadnica lesnika

Sadnice lesnika – bolesti

Trulež ploda - Lešnik
Trulež ploda – Lešnik

Lešnik kao i sve ostale sadnice koje se prodaju u Srbiji a i šire nisu previše otporne na bolesti. U narednih nekoliko članaka govorićemo o bolestima lešnika, njihovoj podeli i merama u suzbijanju istih. Naš rasadnik lešnika prilikom uzgajanja i proizvodnje štiti sadnice lešnika odgovarajućim merama kako bi kupac bio zadovoljan a pored toga možete nas kontaktirati putem telefona za savete i pitanja oko odgovarajućih mera zaštite. Kod sadnica lešnika u našim predelima najčešće su zastupljene: Trulež ploda (Sclerotinia coryli i Monilia fructigenae) i Pepelnica (Phillactinia corylea).

Trulež ploda – (Sclerotinia coryli i Monilia fructigenae)

Plodovi kod ove vrste oboljenja se lako prepoznaju. Plodovi lesnika oboljevaju sasvim mladi, potamne, prekida im se porast i samim tim sasušuju se. Plod lešnika dosta teško ispada iz omotača i ujedno menja boju. Do promene boje može doći na bilo kojem delu ploda sadnice lesnika. Za suzbijanje ove bolesti lesnika se koriste fungicidi kao što su: Captan, Signum, Switch. Da bi fungicidi imali učinak moraju se obaviti tri tretmana i to : u fazi cvetanja, precvetavanja i listanja.

Pepelnica – (Phillactinia corylea)

Pepelnica lesnik
Pepelnica lesnik

Odlika ove bolesti je da se javlja po listovima koji naglo menjaju boju, žute i opadnu. Pepelnica može ostati zimi na opalom lišću, tako da je obavezno da se opalo lišće sakupi i spali. Idealno vreme za tretiranje sadnice lesnika je sredinom maja kada je plod u porastu. Neki od preparata koji se mogu koristiti su: Rubigan, Tilt, Zato.
Na leski se mogu javiti i druga gljivična oboljenja kao što su: rak rane – uzročnik Nectria galligena i bela trulež korena – uzročnik Rosallinia necatrix. Ukoliko dodje do pojave ovih bolesti, preporuka je da se zaražene grane orežu i spale, kao i da se leska tretira preparatima na bazi bakra kada lišće počne da opada. Malo opširnije ćemo govoriti o gljivičnim oboljenjima sadnica lesnika u sledećim člancima.